เกี่ยวกับ KP Creatio

KP Creatio เป็นทีมทำงาน ของบริษัท เคพี เทคโนโลยี แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็น Integrator Partner ของบริษัท Creatio รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

ทีมงานเราผ่านการรับรอง และทำงานทั้งระดับ Analyse และ Developer เพื่มเติมเต็มให้แก่ลูกค้าของเรา เรามีทั้งทีม Integrator และวิทยากรที่ให้การอบรมทั้งระดับ ปฏิบัติการโดยทั่วไป (non-technical) ไปจนถึง ระดับเทคนิคสูง

Creatio เป็น ซอฟแวร์ให้บริการที่มีความสมบูรณ์ด้าน CRM, Salesforce Automation, Marketing, Service และ Business Process Management ซึ่งถือว่าเป็น Solutions สนับสนุนภาคธุรกิจ ระดับเวิร์ลคลาส

เรานำเข้า Solutions นี้เพื่อให้องค์กรและผู้ประกอบการ ในประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าถึง CRM/BPM Software ระดับเวิร์ลคลาส

นอกเหนือจากนี้เรายังเป็นผู้พัฒนาและจัดวาง ระบบซอฟแวร์และโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์เฉพาะทางให้กับลูกค้า ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://kptechman.online

Our Partners

 provides unique synergy of BPM technologies and CRM for sales, marketing, service to empower organizations to accelerate time-to-strategy execution. The beauty and the core value of Creatio products is the agility to change processes faster than ever and align marketing, sales and service on a single platform. Users love Creatio’s engaging interface with a social look and feel, free from redundant information to keep them focused on what’s relevant. Today, the company serves thousands of customers worldwide.

เอส อี เอ คอนซัลติ้ง บริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ และการนำมาประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีต่างๆ สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนายกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคารสถานที่ และทางด้านสุขภาพ ซึ่งทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษแล้วนั้น บริษัทเรายังให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน

Call Now Buttonโทรหาเรา