BPM

การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ Business process management

Business process management
จัดการกระบวนการภายในอย่างอัตโนมัติ – จากการอนุมัติเอกสารไปจนถึงการทำงานร่วมกันในโครงการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับทีมงานหลายฝ่ายBpm’onlineเสนอชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์เพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างแบบจำลองกระบวนการการดำเนินการ การตรวจติดตามและการวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจในองค์กรของคุณ 

Case management
ใช้ประโยชน์จากการจัดการรายกรณี (Case Management) เพื่อจัดการกระบวนการที่ไม่มีโครงสร้างและ“untamed”ได้ยืดหยุ่นมากขึ้น ความสามารถในการจัดการรายกรณีของBpm’online มอบรูปแบบตามบริบทที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด รวมถึงชุดของกิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น เนื่องจากCase Designer ที่ใช้งานง่ายซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องมือ drag-n-dropทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มและจัดการ process stage และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้process up และ runningได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

Out-of-the-box sales
ใช้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม กระบวนการแบบนอกกรอบในBpm’online sales จะช่วยให้คุณขายได้ตามเป้าและมากเกินโควต้าการขายลดความซับซ้อนของกิจวัตรประจำวัน และเพิ่มความภักดีของลูกค้าเพียงแค่ทำตามแนวทางที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

Process library
จัดการกระบวนการภายในอัตโนมัติ – จากการอนุมัติเอกสารไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับทีมงานหลายฝ่าย ใช้งานกระบวนการนอกกรอบที่อ้างอิง  ปรับเปลี่ยนหรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ

Monitoring and Analytics
ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการ(ระยะเวลาเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ยค่าสูงสุดและต่ำสุด ฯลฯ ) โดยใช้ตัวแปรที่แตกต่างกัน (ผู้ดูแลลูกค้าสาขา สายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ) แสดงข้อมูลกระบวนการโดยใช้แดชบอร์ดที่กำหนดเอง ระบุและขจัดปัญหาคอขวดในกระบวนการของคุณด้วยบันทึกของกระบวนการที่ง่ายต่อการใช้งาน

Document flow automation

ฐานข้อมูลเอกสาร Document database
จัดการเอกสารต่างๆ อย่างง่ายดายโดยใช้Bpm’online salesติดตามเอกสารในระบบ ระบุประเภทและเชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นไปยังลูกค้า,opportunity,คำสั่งซื้อ ฯลฯ สามารถแนบเอกสารสแกนและสำเนาเอกสาร รวมถึงสร้างเอกสารใหม่โดยใช้เทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าพร้อมเติมข้อมูลจากระบบ ทั้งสามารถบันทึกประวัติของการอนุมัติและลำดับเวลาของกิจกรรมของเอกสารแต่ละรายการ

Document approval การอนุมัติเอกสาร
Bpm’online sales มีกระบวนการอนุมัติเอกสารอัตโนมัติ โดยระบบจะแจ้งให้ผู้ดูแลลูกค้าทราบเมื่อเอกสารถูกอนุมัติ อีกทั้งคุณยังสามารถตั้งค่าทางเดินการอนุมัติแบบขนานหรือตามลำดับ พร้อมออกเกณฑ์สำหรับการมอบหมายผู้อื่นให้อนุมัติ

การบริหารโครงการ Project management

การบริหารโครงการ Project management
ใช้ประโยชน์จากBpm’online sales เพื่อจัดการโครงการทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดเส้นตายเวลาส่งมอบโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และมอบหมายงานให้กับเจ้าของโครงการหรือทีมงาน 

Project fulfillment
จัดการภาระงาน เวลาและค่าใช้จ่ายตามจริงเทียบกับแผนงานเพื่อคำนวณประสิทธิภาพของโครงการ ระบบช่วยในการระบุค่าใช้จ่ายโครงการที่มากเกินกำหนด รวมทั้งเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดเส้นตายเวลาที่จะมาถึง

Project analytics
ติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยการวิเคราะห์และกระจายปริมาณงานตามเวลาจริง (real time)ทั้งสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการที่สำคัญ 

Call Now Buttonโทรหาเรา