CRM

Creatio คือ CRM ที่ขับเคลื่อนกระบวนการที่ช่วยให้บริษัททั้งหลายสามารถทำดังต่อไปนี้:

1.มีความว่องไวในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเร็วขึ้นกว่าเดิม

ผลิตภัณฑ์ Creatio ได้รับการสนับสนุนโดยแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง การเปลี่ยนกระบวนการในรูปแบบออนไลน์เป็นเรื่องง่าย โดยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อีกทั้งไม่มีการเข้ารหัส 

Creatio มอบความคล่องตัวในการทดสอบแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ของธุรกิจ

2.ให้งานการตลาด งานขายและงานบริการทำงานบนแพลตฟอร์ม CRM ชุดเดียว

  Creatio เสนอผลิตภัณฑ์สามรายการบนแพลตฟอร์มเดียวโดยการเชื่อมต่อจุดต่างๆ ระหว่างการตลาด การขาย และการบริการ ระบบนำเสนอกระบวนการแบบเบ็ดเสร็จ (end-to-end) เพื่อจัดการ customer journey ที่สมบูรณ์ – จาก lead สู่การสั่งซื้อ จนถึงความเป็นเลิศในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Creatio มีฟีเจอร์ที่ล้ำประสิทธิภาพมากมาย ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน


 

มุมมอง 360 องศา 360° customer view

Account and contact management
สร้างฐานข้อมูลเดี่ยวของบัญชีลูกค้า และผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณทำงานด้วย รวมถึงสร้างมุมมองลูกค้าของคุณแบบ 360 องศา ใช้ Sales Creatio เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อพร้อมที่อยู่ที่สามารถดูได้บนแผนที่ ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และความสัมพันธ์ในโครงสร้างองค์กร ดูรายการกิจกรรมที่พวกเขามีส่วนร่วม และประวัติการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด ด้วยมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา คุณสามารถคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อและรสนิยมของพวกเขา เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจในที่สุด

Intelligent data enrichment
จัดการข้อมูล CRM ของคุณได้เร็วขึ้นด้วยความพยายามน้อยลง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลอัจฉริยะ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล CRM (CRM Data Scientist) ของ Creatio จะระบุที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลอื่นๆที่มีค่า ของบริษัทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลเปิด (open source) และอีเมล์ขาเข้าอย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมืออัจฉริยะนี้ผู้ใช้ bpm จะได้รับข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้น  

Data enrichment through social media
ค้นหาลูกค้าใน Facebook หรือ Twitter และเสริมสร้างข้อมูลบุคคลของพวกเขาโดยใช้คุณสมบัติการผสานสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างไว้แล้ว รับข้อมูลหลากหลาย เกี่ยวกับผู้ติดต่อและของบริษัทต่างๆ จากเครือข่ายสังคมออนไลน์เพียงแค่การคลิกเมาส์เท่านั้น

Profile completeness
จัดการความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ที่ลูกค้าติดต่อ และข้อตกลงของพวกเขา ระบบช่วยให้คุณเพิ่มน้ำหนักความสำคัญให้กับตัวแปรเสริมแต่ละตัว (parameters) ในโปรไฟล์ลูกค้าพร้อมแสดงข้อมูลด้วยวิธีที่ง่ายและสะดวก ตัวแทนฝ่ายขายสามารถระบุลูกค้าสำคัญและธุรกรรมของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย โดยรายละเอียดที่สำคัญไม่ขาดหายไป อีกทั้งหัวหน้างานสามารถประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูลลูกค้าในพอร์ตการขายและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบอนุญาตให้ส่งคำร้องขอให้เติมข้อมูลที่ขาดหายได้

Customersegmentation
แบ่งกลุ่มลูกค้าตามตัวแปรเสริม (parameters) หลายตัวเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้น Sales Creatio อนุญาตให้สร้างกลุ่มที่กำหนดเองตามประเภทอุตสาหกรรมรายได้ ลำดับความสำคัญหรือพารามิเตอร์ใด ๆ ที่เลือก การใช้กลุ่มแบบปรับเปลี่ยนได้ซึ่งมีการเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ที่กำหนด ทำให้สามารถคัดกรองบัญชีลูกค้าที่ไม่มีการติดต่อเป็นเวลานานถึงหนึ่งเดือนได้

Interactions and communication history
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยอาศัยประวัติที่ครบถ้วนของรูปแบบการสื่อสารของลูกค้า Sales Creatio สามารถติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ทุกครั้งของลูกค้า หรือผู้ที่ติดต่อเช่น จากการประชุม และการโทรศัพท์ สัญญา คำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินความคืบหน้าของความสัมพันธ์ และเปลี่ยนวิธีการของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น รวมถึงทำการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ดีและครบถ้วน

Search and merge duplicates
ระบุและขจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนในงานขายด้วย Creatio เพื่อจัดการฐานข้อมูลลูกค้าให้มีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อทำการบันทึกใหม่ทุกครั้ง ระบบจะตรวจสอบรายการซ้ำโดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถทำการตรวจสอบด้วยตนเองหรือกำหนดเวลาเป็นระยะเพื่อค้นหาบัญชีลูกค้าและผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน เพื่อให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเต็มที่

Customer database analytics
วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ และแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาใช้ได้ซึ่งจะช่วยระบุ opportunity ใหม่ ๆ การวิเคราะห์อย่างละเอียดช่วยให้คุณเห็นฐานลูกค้าของคุณภายใต้มุมมองที่แตกต่างกัน อีกทั้งสามารถระบุลูกค้าชั้นนำที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของบริษัทของคุณ และคุณยังสามารถกำหนดแดชบอร์ด (dashboard) เองใน Bpm เพื่อสังเกตและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำคัญ ๆได้


 

ครื่องมือความร่วมมือ Collaboration tools

Communication panel
สื่อสารกับทีมงานและลูกค้าของคุณโดยตรงจากระบบ ด้วยการโทรออกจัดการอีเมล์ อนุมัติสัญญาและทำงานร่วมกันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์กรโดยใช้ Communication panel อีกทั้งการแจ้งเตือนทั้งหมดที่มีจะช่วยไม่ให้คุณพลาดเหตุการณ์สำคัญใด ๆ

Tasks and calendar
วางแผนงานและการประชุมในปฏิทินของคุณภายในงานขายด้วย Creatio สร้างงานส่วนตัวหรือของกลุ่มให้เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ opportunity ทั้งหลาย หรือเอกสารใดๆ  ผสานภาระงานและปฏิทินของคุณกับ Google Calendar และ Microsoft Exchange รับการแจ้งเตือนและการเตือนกันลืมในแผงการแจ้งเตือน

Email
จัดการอีเมล์จากกล่องอีเมล์ทั้งหมดของคุณในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เป็นแบบเดียวกัน  ด้วย Sales Creatio อีเมล์แต่ละฉบับจะเชื่อมโยงกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง กับ opportunity คำสั่งซื้อ หรือกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การผสานระบบกับ MS Exchange และ Google ช่วยให้คุณสามารถรวมกล่องอีเมล์ทั้งหมดของคุณและติดตามการติดต่อสื่อสารใน Creatio sales นอกจากนี้ SmartCloud Connect จะเปลี่ยน Microsoft Outlook ของคุณให้เป็นหน้าต่างทำงานเดี่ยวสำหรับ CRM

Calls
โทรออกและรับสายโดยตรงในระบบด้วยการผสานกับระบบ PBX และโซลูชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับบริการ VoIP บนคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย เข้าถึงประวัติการโทรที่สมบูรณ์ผ่านแผงการสื่อสารเพื่อค้นหาลูกค้าที่ได้รับการติดต่อเร็ว ๆ นี้ ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการบันทึกการโทรเพื่อควบคุมประสิทธิภาพพนักงานขายและการสนทนาทางวิดีโอเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม นอกจากนี้ผู้ใช้ Creatio สามารถสื่อสารกัน (รวมถึงทางวิดีโอ) ผ่าน IP-telephony โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ!

Enterprise social network
ใช้ Enterprise Social Network (ESN) เพื่อให้คุณอยู่กับธุรกิจของคุณด้วยปลายนิ้ว คุณสามารถรับการอัพเดตข้อมูลและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อเสนอล่าสุดโครงการที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ผู้ติดต่อจากช่องทางต่างๆ ที่คุณสามารถแสดงความคิดเห็นและ “ถูกใจ” โพสต์ต่าง ๆ ใน newsfeed คุณสามารถใช้ ESN ในแอพมือถือ Creatio ได้เช่นกัน

Analytics
ติดตามการปฏิบัติงานประจำวันและผลประกอบการธุรกิจโดยรวมด้วย Sales Creatio วิเคราะห์ประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน จากภาระงาน จากอีเมล์ และการโทรศัพท์ของพวกเขาสามารถปรับแต่งแดชบอร์ด (dashboard) ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่นจำนวนกิจกรรมโดยเฉลี่ยต่อวันหรือจำนวนการประชุมหรือการพบลูกค้าที่ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ และอื่น ๆ อีกมากมาย

Call Now Buttonโทรหาเรา