SALES

มุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา

การจัดการลูกค้าและผู้ติดต่อ

สร้างฐานข้อมูลเดี่ยวของบัญชีลูกค้า และผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณทำงานด้วย รวมถึงสร้างมุมมองลูกค้าของคุณแบบ 360 องศา ใช้ Sales Creatio เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อพร้อมที่อยู่ที่สามารถดูได้บนแผนที่ ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และความสัมพันธ์ในโครงสร้างองค์กร ดูรายการกิจกรรมที่พวกเขามีส่วนร่วม และประวัติการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด ด้วยมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา คุณสามารถคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อและรสนิยมของพวกเขา เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจในที่สุด

การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลอัจฉริยะ

จัดการข้อมูล CRM ของคุณได้เร็วขึ้นด้วยความพยายามน้อยลง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลอัจฉริยะ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล CRM (CRM Data Scientist) ของ Creatio จะระบุที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลอื่นๆที่มีค่า ของบริษัทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลเปิด (open source) และอีเมล์ขาเข้าอย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมืออัจฉริยะนี้ ผู้ใช้ bpm จะได้รับข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้น

การเพิ่มปริมาณข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ค้นหาลูกค้าใน Facebook หรือ Twitter และเสริมสร้างข้อมูลบุคคลของพวกเขาโดยใช้คุณสมบัติการผสานสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างไว้แล้ว รับข้อมูลหลากหลาย เกี่ยวกับผู้ติดต่อและของบริษัทต่างๆ จากเครือข่ายสังคมออนไลน์เพียงแค่การคลิกเมาส์เท่านั้น

ความสมบูรณ์ของข้อมูลบุคคล

จัดการความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลลูกค้า รายชื่อผู้ที่ลูกค้าติดต่อ และข้อตกลงของพวกเขา ระบบช่วยให้คุณเพิ่มน้ำหนักความสำคัญให้กับตัวแปรเสริมแต่ละตัว (parameters) ในโปรไฟล์ลูกค้า พร้อมแสดงข้อมูลด้วยวิธีที่ง่ายและสะดวก ตัวแทนฝ่ายขายสามารถระบุลูกค้าสำคัญและธุรกรรมของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย โดยรายละเอียดที่สำคัญไม่ขาดหายไป อีกทั้งหัวหน้างานสามารถประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูลลูกค้าในพอร์ตการขายและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบอนุญาตให้ส่งคำร้องขอให้เติมข้อมูลที่ขาดหายได้

การแบ่งกลุ่มลูกค้า

แบ่งกลุ่มลูกค้าตามตัวแปรเสริม (parameters) หลายตัวเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้น Sales Creatio อนุญาตให้สร้างกลุ่มที่กำหนดเองตามประเภทอุตสาหกรรม รายได้ ลำดับความสำคัญหรือพารามิเตอร์ใด ๆ ที่เลือก การใช้กลุ่มแบบปรับเปลี่ยนได้ซึ่งมีการเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ที่กำหนด ทำให้สามารถคัดกรองบัญชีลูกค้าที่ไม่มีการติดต่อเป็นเวลานานถึงหนึ่งเดือนได้

ประวัติการมีปฏิสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยอาศัยประวัติที่ครบถ้วนของรูปแบบการสื่อสารของลูกค้า Sales Creatio สามารถติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ทุกครั้งของลูกค้า หรือผู้ที่ติดต่อ เช่น จากการประชุม และการโทรศัพท์ สัญญา คำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้   สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินความคืบหน้าของความสัมพันธ์ และเปลี่ยนวิธีการของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น รวมถึงทำการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ดีและครบถ้วน

ค้นหาและรวมข้อมูลซ้ำซ้อน

ระบุและขจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนในระบบ Sales Creatio เพื่อจัดการฐานข้อมูลลูกค้าให้มีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อทำการบันทึกใหม่ทุกครั้ง  ระบบจะตรวจสอบรายการซ้ำโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถทำการตรวจสอบด้วยตนเอง หรือกำหนดเวลาเป็นระยะเพื่อค้นหาบัญชีลูกค้าและผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน เพื่อให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเต็มที่

การวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า

วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ และแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาใช้ได้ซึ่งจะช่วยระบุ opportunityใหม่ ๆ การวิเคราะห์อย่างละเอียดช่วยให้คุณเห็นฐานลูกค้าของคุณภายใต้มุมมองที่แตกต่างกัน อีกทั้งสามารถระบุลูกค้าชั้นนำที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของบริษัทของคุณ และคุณยังสามารถกำหนดแดชบอร์ด (dashboard) เองใน Creatio เพื่อสังเกตและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำคัญ ๆได้

เครื่องมือประสานงาน

Communication panel

สื่อสารกับทีมงานและลูกค้าของคุณโดยตรงจากระบบ ด้วยการโทรออก จัดการอีเมล์ อนุมัติสัญญา และทำงานร่วมกันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์กรโดยใช้ Communication panel  อีกทั้งการแจ้งเตือนทั้งหมดที่มีจะช่วยไม่ให้คุณพลาดเหตุการณ์สำคัญใด ๆ

ภาระงานและปฏิทินงาน

สื่อสารกับทีมงานและลูกค้าของคุณโดยตรงจากระบบ ด้วยการโทรออก จัดการอีเมล์ อนุมัติสัญญา และทำงานร่วมกันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์กรโดยใช้ Communication panel  อีกทั้งการแจ้งเตือนทั้งหมดที่มีจะช่วยไม่ให้คุณพลาดเหตุการณ์สำคัญใด ๆ

Email

จัดการอีเมล์จากกล่องอีเมล์ทั้งหมดของคุณในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เป็นแบบเดียวกัน – ด้วย Sales Creatio อีเมล์แต่ละฉบับจะเชื่อมโยงกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง กับ opportunity คำสั่งซื้อ หรือกับสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การผสานระบบกับ MS Exchange และ Google ช่วยให้คุณสามารถรวมกล่องอีเมล์ทั้งหมดของคุณและติดตามการติดต่อสื่อสารใน Sales Creatio นอกจากนี้ SmartCloud Connect จะเปลี่ยน Microsoft Outlook ของคุณให้เป็นหน้าต่างทำงานเดี่ยวสำหรับ CRM

Calls

โทรออกและรับสายโดยตรงในระบบด้วยการผสานกับระบบ PBX และโซลูชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับบริการ VoIP บนคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย เข้าถึงประวัติการโทรที่สมบูรณ์ผ่านแผงการสื่อสารเพื่อค้นหาลูกค้าที่ได้รับการติดต่อเร็ว ๆ นี้ ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการบันทึกการโทรเพื่อควบคุมประสิทธิภาพพนักงานขาย และการสนทนาทางวิดีโอเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม นอกจากนี้ผู้ใช้ Creatio สามารถสื่อสารกัน (รวมถึงทางวิดีโอ) ผ่าน IP-telephony โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ!

Enterprise social network

ใช้ Enterprise Social Network (ESN) เพื่อให้คุณอยู่กับธุรกิจของคุณด้วยปลายนิ้ว คุณสามารถรับการอัพเดตข้อมูลและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อเสนอล่าสุด โครงการที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ผู้ติดต่อจากช่องทางต่างๆ ที่คุณสามารถแสดงความคิดเห็นและ “ถูกใจ” โพสต์ต่าง ๆ ใน newsfeed คุณสามารถใช้ ESN ในแอพมือถือ Creatio ได้เช่นกัน

การวิเคราะห์

ติดตามการปฏิบัติงานประจำวันและผลประกอบการธุรกิจโดยรวมด้วย Sales Creatio วิเคราะห์ประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน จากภาระงาน จากอีเมล์ และการโทรศัพท์ของพวกเขา สามารถปรับแต่งแดชบอร์ด (dashboard) ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนกิจกรรมโดยเฉลี่ยต่อวัน หรือจำนวนการประชุมหรือการพบลูกค้าที่ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ และอื่น ๆ อีกมากมาย

การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ

การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ

จัดการกระบวนการภายในอย่างอัตโนมัติ – จากการอนุมัติเอกสารไปจนถึงการทำงานร่วมกันในโครงการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับทีมงานหลายฝ่าย Creatio เสนอชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์เพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างแบบจำลองกระบวนการ การดำเนินการ การตรวจติดตาม และการวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจในองค์กรของคุณ

การจัดการรายกรณี

ใช้ประโยชน์จากการจัดการรายกรณี (Case Management) เพื่อจัดการกระบวนการที่ไม่มีโครงสร้างและ “untamed” ได้ยืดหยุ่นมากขึ้น ความสามารถในการจัดการรายกรณีของ Creatio มอบรูปแบบตามบริบทที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด รวมถึงชุดของกิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น เนื่องจาก Case Designer ที่ใช้งานง่ายซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องมือ drag-n-drop ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มและจัดการ process stage และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ process up และ running ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

กระบวนการงานขาย

ใช้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม กระบวนการแบบ out of the boxใน Sales Creatio จะช่วยให้คุณขายได้ตามเป้าและมากเกินโควต้าการขาย ลดความซับซ้อนของกิจวัตรประจำวัน และเพิ่มความภักดีของลูกค้า เพียงแค่ทำตามแนวทางที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

คลังโปรแกรม (กระบวนการ)

จัดการกระบวนการภายในอัตโนมัติ – จากการอนุมัติเอกสารไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับทีมงานหลายฝ่าย ใช้งานกระบวนการ out of the boxที่อ้างอิง  ปรับเปลี่ยนหรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ

การวิเคราะห์และกำกับดูแลกระบวนการ

ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการ (ระยะเวลา เวลาปฏิบัติงานเฉลี่ยค่าสูงสุดและต่ำสุด ฯลฯ ) โดยใช้ตัวแปรที่แตกต่างกัน (ผู้ดูแลลูกค้า สาขา สายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ) แสดงข้อมูลกระบวนการโดยใช้แดชบอร์ดที่กำหนดเอง ระบุและขจัดปัญหาคอขวดในกระบวนการของคุณด้วยบันทึกของกระบวนการที่ง่ายต่อการใช้งาน

การบริหาร lead

Lead generation

Sales Creatio มีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อตามหาและติดตาม lead ผ่านแหล่งข้อมูลหลากหลาย สามารถเพิ่ม lead จากแหล่งต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูลเดี่ยวด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ให้งาน Sales Creatio ตรวจสอบข้อมูล สร้างผู้ติดต่อรายใหม่ และนำคุณทำงานผ่านกระบวนการบริหารจัดการ lead

คุณสมบัติของ lead

สามารถคัดเลือก lead แต่ละรายอย่างละเอียด เพื่อประหยัดเวลา โดยจะได้ทำงานขายกับ lead ที่พร้อมจะขายเท่านั้น ใช้การขาย Creatio เพื่อรวมข้อมูล lead ที่ซ้ำซ้อน เชื่อมโยง lead กับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง เพิ่มข้อมูล lead ด้วยความชาญฉลาดเพื่อให้พร้อมสำหรับการติดตามการขาย

การเปลี่ยนสถานะเป็นการขาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบรายละเอียดทั้งหมดก่อนโอนสถานะ lead เป็น opportunity หรือคำสั่งซื้อ บันทึกประวัติของการสื่อสารให้สอดคล้องกับกระบวนการขาย หากลูกค้าพร้อมที่จะสั่งซื้อ ให้เริ่มกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสมได้ในคลิกเดียว ใช้ dashboard ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัด lead ที่สำคัญเท่านั้น

การวิเคราะห์ lead

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชาญฉลาดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ Creatio สำหรับการบริหารจัดการ lead โดยใช้แดชบอร์ด (dashboard) เพื่อวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับ lead เช่นจำนวนและคุณภาพของ lead ใหม่ อัตราการแปลงสถานะ ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มการแปลงสถานะกลุ่มเป้าหมายให้เป็นโอกาสที่พร้อมขาย

การบริหารจัดการ Opportunity

การติดตาม Opportunity

จัดการ opportunity ใน Sales Creatio โดยใช้กระบวนการทางธุรกิจแบบ out of the box กำหนดยุทธวิธีสำหรับ opportunity แต่ละราย ระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญ ติดตามคู่แข่ง วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา พยากรณ์การขายโดยคำนึงถึงงบประมาณของลูกค้า สถานะของ opportunity และความน่าจะเป็นในการขายได้

ประวัติของ Opportunity

สำหรับ opportunity แต่ละราย โดยไม่คำนึงถึงสถานะ สามารถติดตามประวัติได้ครบถ้วน เช่น กิจกรรม อีเมล์ การเสนอราคา การแสดงความเห็น แฟ้ม และบันทึก เมื่อวิเคราะห์คุณสามารถกลับไปยังขั้นตอนใด ๆ ของการโต้ตอบกับลูกค้า ตามลำดับเหตุการณ์

กระบวนการงานขายแบบ out of the box

ระบบนี้มาพร้อมกับกระบวนการปฏิบัติ out of the box ที่ดีที่สุด สำหรับการขายขององค์กร กระบวนการนี้ออกแบบมาเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับรอบการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการปิดการขายให้สำเร็จ dashboard ปฏิบัติงานจะนำผู้ใช้สู่ขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อจัดการ opportunities ในแต่ละขั้นตอนของ pipeline และปิดการขายได้เร็วขึ้น

การเริ่มต้นการขาย

เปลี่ยนสถานะ lead เป็น opportunity โดยการกำหนดผู้บริหาร งบประมาณของลูกค้า ความจำเป็น และเวลาในการตัดสินใจ เมื่อสร้าง opportunity ใหม่ ระบบจะดำเนินการอ้างอิงโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้งานของผู้จัดการง่ายขึ้น

Qualification

วิเคราะห์และระบุความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าของคุณโดยคำนึงถึงข้อมูลที่รวบรวมด้วย Sales Creatio หน้าจอ opportunity จะแสดงตัวชี้วัดสำคัญที่ช่วยประเมินความน่าจะเป็นของการปิดการขายสำหรับ opportunity แต่ละราย การได้วิเคราะห์ opportunity แต่ละราย จะช่วยปฏิเสธ หรือยืนยันการมีส่วนร่วมในการเสนอการขายต่อไป พร้อมมอบหมายตัวแทนฝ่ายขายให้เป็นเจ้าของหรือผู้ดูแล opportunity รายนั้น

การนำเสนอ

เลือกการนำเสนอที่เหมาะสมจากคลังข้อมูลดิจิทัลที่จัดเก็บสินทรัพย์ของการขายทั้งหมด ระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจที่คุณจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น กระบวนการพื้นฐานจะเตือนให้คุณส่งรายงานการประชุม ข้อสรุปการตัดสินใจ และข้อตกลงทั้งหมดที่ทำ เมื่อเสร็จสิ้นการเสนอขายเมื่อเสร็จสิ้นการเสนอขาย

จัดทำและยื่นข้อเสนอ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีค่าที่รวบรวมได้ตลอดกระบวนการเจรจา เพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมข้อเสนอ คำนวณการกำหนดราคาที่เหมาะสมและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับ opportunity อนุมัติข้อเสนอภายในอย่างง่ายดายเพียงแค่ทำตามขั้นตอนของกระบวนการอนุมัติเอกสาร

การทำสัญญา

ปิดการขายโดยการทำตามขั้นตอนการทำสัญญา ด้วยความช่วยเหลือของกระบวนการที่อ้างอิงสำหรับการอนุมัติเอกสาร คุณจะผ่านขั้นตอนการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย โดยมีเอกสารทั้งหมดพร้อมสำหรับการลงนาม อย่าลืมลงทะเบียนชัยชนะของคุณในระบบ และนำตัวเองเข้าสู่เข้าสู่กระดานผู้นำ!

Sales pipeline

ใช้เครื่องมือ sales pipeline ในระบบเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละ opportunity stage ระบุ “ปัญหาคอขวด” ในกระบวนการจัดการ opportunity ประเมินการแปลงสถานะระหว่างขั้นตอน ประเมินความสมบูรณ์ของ pipeline และเปรียบเทียบ pipeline ระหว่างตัวแทนขายแต่ละคน หรือ ระหว่างแผนก ระบบช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกถึงขั้นตอนของ opportunity เฉพาะ และดูจำนวน opportunity ในขั้นตอนนี้ รวมถึงปริมาณการขายของตัวแทนขาย

การวิเคราะห์การขาย

รับค่าสถิติโดยละเอียดเกี่ยวกับ opportunities ใน Sales Creatio ประเมินประสิทธิภาพการขายในแต่ละขั้นตอน ระบุตัวแทนขายที่ดีที่สุดโดยใช้แดชบอร์ด (dashboard) “ผู้นำการขาย” หรือตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของฝ่ายขายด้วยการใช้ประโยชน์จาก “Sales Pulse” dashboard

การสั่งซื้อและการแจ้งหนี้

รายการสั่งซื้อ

จัดการคำสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Sales Creatio คุณสามารถจำแนกคำสั่งซื้อตามประเภทบัญชีลูกค้า (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) หรือคำสั่งซื้อแบบกลุ่มตามขั้นตอน งบประมาณ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือผู้ดูแลลูกค้า ฯลฯ ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของคำสั่งซื้อที่สำคัญภายในบริษัทของคุณ และวิเคราะห์ประสิทธิผลของการประมวลผลคำสั่งซื้อ

ประวัติการสั่งซื้อ

ติดตามประวัติที่สมบูรณ์ของการสั่งซื้อแต่ละครั้งโดยใช้ Sales Creatio ระบบช่วยให้คุณติดตามลำดับเหตุการณ์ที่ครบถ้วนของกิจกรรมต่างๆ ของเอกสารและการสื่อสารของคำสั่งซื้อแต่ละราย แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดก็จะยังมีอยู่ในคำสั่งซื้อ เพื่อให้ลูกค้าจะได้รับบริการที่เป็นเลิศ

การประมวลผลคำสั่งซื้อจากเว็บไซต์

กำหนดค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติของคำสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของคุณ ผสานรวม Creatio กับเว็บไซต์ของคุณ และประมวลผลคำสั่งซื้อทั้งหมดในหน้าต่างเดียวของระบบ CRM

หน้าต่างเดี่ยวสำหรับการประมวลผลคำสั่งซื้อ

ดำเนินการตามคำสั่งซื้อใน Sales Creatio ในเวลาเพียงไม่กี่นาที หน้าต่างเดี่ยวสำหรับกระบวนการสั่งซื้อช่วยให้คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อโดยใช้เทมเพลต (template) ที่พร้อมใช้งาน เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่ม และออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า

กำหนดการจัดส่งสินค้า และการชำระเงิน

วางแผนตารางเวลาของสินค้าที่จะส่งและการชำระเงินตามข้อตกลงกับลูกค้า คุณสามารถสร้างเทมเพลต (template) กำหนดตารางเวลาของสินค้าที่ใช้บ่อยที่สุดใน บริษัทของคุณและเปลี่ยนแปลงได้เมื่อจำเป็น ระบบช่วยให้สามารถจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามวัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งออกใบแจ้งหนี้และเอกสารสัญญาตามตารางเวลาการจัดส่งสินค้า

การอนุมัติคำสั่งซื้อ

ประหยัดเวลาและอนุมัติคำสั่งซื้อตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละขั้นตอน ใช้กระบวนการแบบ built-in เพื่อรับการอนุมัติจากบุคคลหนึ่งคน หรือปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณ

ใบแจ้งหนี้

ออกใบแจ้งหนี้โดยใช้เทมเพลตมาตรฐานใน Sales Creatio ระบบจะเตือนผู้ดูแลลูกค้าเมื่อใกล้วันครบกำหนดชำระเงินซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมการชำระเงินได้ดีขึ้น

การวิเคราะห์คำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้

วิเคราะห์คำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ตามตัวแทนขายและลูกค้า ติดตามคำสั่งซื้อที่ถึงกำหนดส่งมอบและชำระเงิน การวิเคราะห์จะช่วยในการระบุปัญหาคอขวดในกระบวนการสั่งซื้อ และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อได้ทันเวลา

การบริหารงานขายภาคสนาม

การบริหารทีมงานขายภาคสนาม

บริหารจัดการทีมงานขายภาคสนามของคุณโดยใช้หน้าต่างเดียวใน Sales Creatio สร้างตารางการเยี่ยมลูกค้าสำหรับตัวแทนแต่ละคน และสามารถดูสถานที่ตั้งของลูกค้าได้บนแผนที่ ตรวจติดตามการเข้าเยี่ยมจริงด้วย geo-tags จากการเช็คอินของตัวแทนขายในแต่ละที่ ทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนก

กฎการขายภาคสนาม

วิเคราะห์คำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ตามตัวแทนขายและลูกค้า ติดตามคำสั่งซื้อที่ถึงกำหนดส่งมอบและชำระเงิน การวิเคราะห์จะช่วยในการระบุปัญหาคอขวดในกระบวนการสั่งซื้อ และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อได้ทันเวลา

‘Cyclic’ task management

วางแผนกิจกรรมของคุณภายในกรอบงาน ‘cyclic’ ด้วยตัวช่วยสร้างทีละขั้นตอน  ระบบจะช่วยคุณในการดูแลทีมส่งเสริมการขาย บริหารจัดการภาระงานของพนักงานขาย และวางแผนความถี่ในการสื่อสาร ด้วยรายงานและแผนภูมิที่กำหนดรูปแบบล่วงหน้าทำให้ง่ายต่อการตรวจติดตามตัวชี้วัดผลการทำงานที่สำคัญ โดยยึดตามผลการดำเนินงานของรอบงาน

Mobile orders

บริหารจัดการสัญญาทั้งหมด คุณลักษณะจำเพาะที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย Sales Creatio สามารถแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาของสัญญา ติดตามรายละเอียดสัญญา พร้อมประวัติการแก้ไข จากคำสั่งซื้อที่กำหนด ระบบจะช่วยให้คุณสร้างสัญญาหลายฉบับสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว โดยการคัดลอกพารามิเตอร์ทั้งหมดจากคำสั่งซื้อเดียวกัน สามารถรับคำสั่งซื้อจากเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาได้ทันทีขณะประชุมกับลูกค้า ระบบจะช่วยในการตรวจติดตาม SKU และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็วตามประวัติการสั่งซื้อ

การพยากรณ์ยอดขาย

การพยากรณ์ยอดขายตามเกณฑ์ตัวแปร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณสำเร็จด้วยเครื่องมือการพยากรณ์ยอดขายของ Creatio คุณสามารถวางแผนปริมาณการขายแยกตามรายผู้จัดการ ลูกค้า หรืออุตสาหกรรม ทั้งเปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างช่วงเวลาได้ รวมถึงใช้เครื่องมือการกรองอัจฉริยะเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการภายในไม่กี่วินาที

วิเคราะห์ความคืบหน้าเพื่อประสบผลตามเป้า และมากเกินโควตาขาย

ประเมินความน่าจะเป็นของการบรรลุยอดโควตาขาย โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ใน Creatio วิเคราะห์สิ่งที่เกิดจริงเทียบกับแผน เมื่อคำนวณผลลัพธ์ ระบบจะคำนึงถึงทั้งจำนวนข้อเสนอที่ปิดได้และปริมาณของ opportunity ใน pipeline ที่มีความน่าจะเป็นในการปิดการขายได้ ด้วยความช่วยเหลือของ Sales Creatio ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพพนักงานขายได้อย่างง่ายดาย และทำให้การบรรลุเป้าหมายการขายโปร่งใสและชัดเจน

การบริหารสัญญา

ฐานข้อมูลสัญญาเดี่ยว A

บริหารจัดการสัญญาทั้งหมด คุณลักษณะจำเพาะที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ Sales Creatio สามารถแนบฉบับอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาของสัญญา ติดตามรายละเอียดสัญญา และประวัติการแก้ไข สร้างสัญญาด้วยตนเอง หรือโดยอัตโนมัติตามคำสั่งซื้อ

รูปแบบเอกสารพิมพ์

สร้างเอกสารที่พร้อมพิมพ์ในเวลาไม่กี่วินาทีโดยใช้เทมเพลตมาตรฐานใน Sales Creatio ระบบจะเติมข้อมูลในฟิลด์ที่ต้องการทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายหากจำเป็น

การอนุมัติสัญญา

ประหยัดเวลาด้วยการอนุมัติสัญญาอัตโนมัติโดยทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทีละขั้นตอน ระบบจะแจ้งให้ผู้ดูแลลูกค้าทราบทันทีเมื่อเอกสารอนุมัติแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าทางเดินของการอนุมัติแบบขนานหรือต่อเนื่อง รวมถึงกฎสำหรับการมอบสิทธิการอนุมัติ

การวิเคราะห์

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการปิดข้อเสนอ และระบุปัญหาคอขวดโดยใช้การวิเคราะห์การขายใน Creatio ระบบจะให้ข้อมูลทางสถิติสำหรับช่วงเวลาที่เลือก และช่วยตรวจสอบสัญญาที่เกินกำหนดซึ่งต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วน

การบริหารผลิตภัณฑ์

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์แบบรวม

โดยไม่คำนึงถึงความซับซ้อนและขนาดของผลิตภัณฑ์ หรือพอร์ตการบริการของคุณ คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณสามารถจัดเก็บสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใน Sales Creatio ระบบจะรวมแคตตาล็อกสินค้าเข้ากับระบบ ERP ของคุณเพื่อให้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์และมีความเกี่ยวข้องกัน

การจัดการแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

รักษาลำดับชั้นของแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ตามโครงสร้างของลักษณะผลิตภัณฑ์ของคุณ และสามารถมั่นใจได้ว่าตัวแทนขายทำงานกับสินค้าตัวใหม่และสินค้าส่งเสริมการขายโดยการวางไว้ในกลุ่มรายการยอดนิยมของแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณใน Sales Creatio

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองหรือที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ตราสินค้า ประเภท ฯลฯ การระบุคุณลักษณะที่แตกต่างช่วยให้สามารถจัดโครงสร้างและจัดระเบียบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ทั้งเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

การเลือก ผลิตภัณฑ์

ประมวลผลใบสั่งซื้อในหน้าต่าง all-in-one สำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ เมื่อทำการสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบความพร้อมของสินค้าในสต็อก และระบุจำนวนรายการที่ต้องการ รวมถึงพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าแต่ละรายการ

การค้นหาแบบคัดกรอง

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในแคตตาล็อกที่มากมายในเวลาไม่กี่วินาที โดยใช้การค้นหาและการนำทางแบบคัดกรอง วิธีการนี้เป็นที่รู้จักอย่างดีของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งช่วยนำทางคุณสู่ที่ต่างๆใน Sales Creatio ได้อย่างง่ายดาย

ระบบจัดการเอกสารอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลเอกสาร

จัดการเอกสารต่างๆ อย่างง่ายดายโดยใช้ Sales Creatio ติดตามเอกสารในระบบ ระบุประเภท และเชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นไปยังลูกค้า, opportunity, คำสั่งซื้อ ฯลฯ สามารถแนบเอกสารสแกนและสำเนาเอกสาร รวมถึงสร้างเอกสารใหม่โดยใช้เทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าพร้อมเติมข้อมูลจากระบบ ทั้งสามารถบันทึกประวัติของการอนุมัติและลำดับเวลาของกิจกรรมของเอกสารแต่ละรายการ

การอนุมัติเอกสาร

Sales Creatio มีกระบวนการอนุมัติเอกสารอัตโนมัติ โดยระบบจะแจ้งให้ผู้ดูแลลูกค้าทราบเมื่อเอกสารถูกอนุมัติ อีกทั้งคุณยังสามารถตั้งค่าทางเดินการอนุมัติแบบขนานหรือตามลำดับ พร้อมออกเกณฑ์สำหรับการมอบหมายผู้อื่นให้อนุมัติ

การบริหารโครงการ

การบริหารโครงการ

ใช้ประโยชน์จาก Sales Creatio เพื่อจัดการโครงการทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดเส้นตายเวลาส่งมอบโครงการ บริหารจัดการค่าใช้จ่าย และมอบหมายงานให้กับเจ้าของโครงการหรือทีมงาน

Project fulfillment

จัดการภาระงาน เวลา และค่าใช้จ่ายตามจริงเทียบกับแผนงานเพื่อคำนวณประสิทธิภาพของโครงการ ระบบช่วยในการระบุค่าใช้จ่ายโครงการที่มากเกินกำหนด รวมทั้งเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดเส้นตายเวลาที่จะมาถึง

Project analytics

ติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยการวิเคราะห์และกระจายปริมาณงานตามเวลาจริง (real time) ทั้งสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการที่สำคัญ

การจัดการงานขายผ่านโทรศัพท์มือถือ

Accounts and contacts

เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าของคุณจากเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่  คุณสามารถทำงานกับลูกค้าและผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย เช่น เพิ่มรายการใหม่ เขียน SMS หรือโทรออกจากแอพในเครื่องมือสื่อสารนั้น

Activities and meetings

วางแผนกิจกรรม การประชุมพบปะ หรือการโทรโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต บันทึกการนำเสนอของคุณทั้งหมดในคลังความรู้ และนำมาแสดงในระหว่างการประชุมกับลูกค้าได้จากอุปกรณ์มือถือของคุณ สามารถอัพเดตและเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ ลูกค้า และ opportunity ในระบบ ที่เป็นผลมาจากการประชุมเพื่อการอ้างอิงในอนาคต

Opportunities

บริหารจัดการ opportunities ของคุณได้ทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน! ติดตามประวัติของการเสนอราคาทุกราย แจกแจงรายละเอียด และวางแผนงานขั้นต่อไป โดยใช้แอพมือถือของ Sales Creatio

Leads

สำรวจความต้องการและรสนิยมของผู้เป็นเป้าหมาย (prospects) และติดตามสถานะของ lead แบบเรียลไทม์

Mobile feed

ใช้ Enterprise Social Network (ESN) บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อให้คุณยังคงอยู่กับธุรกิจของคุณ คุณสามารถส่งข้อความที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ ลูกค้า หรือกิจกรรมของคุณ ทั้งสามารถแบ่งปันแนวคิด กด “ถูกใจ” ​​และแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่โพสต์ในฟีด

Analytics

ติดตามตัวชี้วัดผลการทำงานสำคัญ เปรียบเทียบกำหนดการขาย วิเคราะห์ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุดทันทีจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ

Online and offline modes

แอพนี้สามารถใช้ได้ทั้งในโหมดออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใด ข้อมูลที่ต้องการจะอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณเสมอ

การจัดการองค์ความรู้

คลังองค์ความรู้

คลังองค์ความรู้คือคลังออนไลน์ที่เก็บบทความ, สคริปต์, แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานใหม่, แม่แบบเอกสาร, การนำเสนอ คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย และสื่ออื่น ๆ ที่มีประโยชน์ คลังองค์ความรู้ใช้คุณสมบัติของเครือข่ายสังคมออนไลน์ – ผู้ใช้สามารถกดถูกใจโพสต์ แบ่งปันความคิด และความคิดเห็น สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ ค้นหาการนำอเสนอที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หรือคำตอบที่มีประโยชน์ที่สุดอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

โครงสร้างคลังองค์ความรู้

แบ่งกลุ่มบทความในคลังองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทุกเรื่องเพื่อค้นหาเอกสารและทรัพย์สินที่ใช้บ่อยที่สุดอย่างรวดเร็ว การเพิ่มแท็ก (key word) และบทความที่เชื่อมโยงระหว่างกันจะช่วยให้ค้นหาบันทึกที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นในคลังองค์ความรู้

การบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน

การรวมข้อมูลพนักงาน

ใน Creatio คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท ประวัติความก้าวหน้าทางสายอาชีพภายในองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาทดลองงาน สาเหตุการเปลี่ยนงาน และสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อให้กระบวนการการดูแลพนักงานใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริหารโครงสร้างองค์กรของบริษัท

จัดการโครงสร้างองค์กรของบริษัทของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจติดตามตัวชี้วัดผลการทำงานของพนักงานที่จำเป็นทั้งหมดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน แผนภูมิข้อมูลช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการสรรหาพนักงานและการเลิกจ้าง วิเคราะห์สาเหตุของการเลิกจ้าง และตรวจติดตามตัวชี้วัดอื่นๆที่สำคัญ

Synchronization and integration

Data import from and to Excel

ใช้โปรแกรมยูทิลิตี้แบบ built-in สำหรับนำเข้าข้อมูลจาก Excel ตัวหนึ่ง ไปยัง Excel อีกตัวหนึ่ง เพื่อนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลลูกค้าและผู้ติดต่อ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เอกสารและใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว

MS Exchange integration

เพลิดเพลินกับการผสานอย่างลงตัวกับ Microsoft Exchange เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการซิงโครไนซ์อีเมล์ ผู้ติดต่อ และงานต่างๆ อีกทั้งคุณสามารถปรับความถี่การซิงโครไนซ์ (รายวัน รายชั่วโมง หรือบ่อยกว่า) และมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในมือเสมอ

PBX integration and cloud telephony services

โทรออกและรับสายโดยตรงจากระบบ Creatio การรวมเข้ากับระบบ IP PBX แบบ virtual หรือมาตรฐาน สามารถรองรับหมายเลข SIP ของผู้ให้บริการทุกราย และการเชื่อมต่อกับสายภายนอกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งช่วยให้การโทรที่จำเป็นทั้งหมดออกจากระบบโดยตรง

MS Outlook integration

SmartCloud Connect ที่พัฒนาโดย Invisible Solutions จะเปลี่ยนกล่องจดหมาย Microsoft Outlook ของคุณให้เป็นหน้าต่าง Creatio ที่กำลังทำงานอยู่ และสามารถสร้าง จัดการ และเชื่อมโยง lead, ลูกค้า, opportunity หรือบันทึกอื่นๆ ของ Creatio โดยตรงจากกล่องจดหมายหรือปฏิทิน Outlook

Google integration

ซิงโครไนซ์อีเมล์ ปฏิทินงาน และผู้ติดต่อ กับบัญชี Google ของคุณ การเชื่อมผสานสองทางช่วยให้คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอพลิเคชั่นทั้งหลาย เพื่อส่งอีเมล์หรือจัดการปฏิทินงานของคุณ

Mail integration via IMAP / SMTP

เก็บประวัติการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าทั้งหมดไว้ใน Sales Creatio ซึ่งใช้ได้กับผู้ให้บริการอีเมล์ทุกราย สามารถส่งและรับอีเมล์โดยไม่ต้องออกจากแอพลิเคชั่น

System setup and administration

Section wizard

ใช้ประโยชน์จากความสามารถเพิ่มเติมสำหรับการปรับแต่ง user interface การใช้section wizard ทำให้คุณสามารถสร้างส่วนงานใหม่ใน Creatio และแก้ไขส่วนที่มีอยู่ เช่น เปลี่ยนเค้าโครงของฟิลด์ (field) และเพิ่ม หรือซ่อนฟิลด์ หรือแก้ไขแท็บ และรายละเอียดอื่นๆ

กฎทางธุรกิจ

ผู้ออกแบบกฎธุรกิจมอบความสามารถให้ผู้ใช้งานตั้งค่ากฎธุรกิจที่จะช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งระบบได้ง่ายโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านไอทีเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยความสามารถนี้ ผู้ใช้งานจะแสดงหรือซ่อนฟิลด์ (fields) สร้างฟิลด์ให้แก้ไข หรือ จำกัดฟิลด์ได้ รวมถึงตั้งค่าเงื่อนไขตัวกรองในฟิลด์ค้นหา

User customization

ปรับแต่ง Sales Creatio เพื่อให้เหมาะกับความจำเป็นและความต้องการทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ (data fields) และเพิ่มหรือลบการค้นหาเขตข้อมูล และหน้า (pages) ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ด้วยแอปพลิเคชั่นที่มี object, pages และ processes นักออกแบบและ wizard สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองข้อมูลหรือ logics ทางธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม

Agile system localization

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือแปลภาษาที่เรียบง่ายเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมหลายภาษาในองค์กรของคุณ และรวมภาษาทั้งหลายไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว  (single interface) ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถแปลศัพท์เฉพาะของระบบได้ แต่ยังสามารถค้นหาค่าต่างๆ ข้อมูลการวิเคราะห์ และขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการทางธุรกิจของคุณ เครื่องมือผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการแปลระบบและการสนับสนุนภาษาหลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลระบบเป็นภาษาใด ๆ ได้อย่างไม่ลำบาก

Visual content designer

จัดทำสัญญา หรือเทมเพลตอีเมล์ที่สะดุดตาภายใน Creatio ระบบมีไลบรารีขององค์ประกอบที่พร้อมใช้งานที่สามารถใช้ในการสร้างเอกสารของคุณ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการทำงานด้านเนื้อหา – เพียงเพิ่มข้อความ โลโก้บริษัท หรือภาพต่างๆ อีเมล์ก็พร้อมที่จะส่งออก บันทึกข้อมูลเทมเพลตที่สร้างขึ้นใหม่ใน Creatio เพื่อใช้ในอนาคต ยิ่งกว่านั้นระบบจะปรับวิธีการแสดงอีเมล์บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน และในอีเมล์ที่หลากหลายของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

Analytics

วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทคุณแบบเรียลไทม์ ติดตาม KPI ปัจจุบันและตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่น ๆ โดยการตรวจติดตามแผนภาพและรายงาน รวมถึงผลลัพธ์การวัดผลแบบเรียลไทม์ สามารถสร้างรายงานของคุณเองอย่างรวดเร็วและแก้ไขแดชบอร์ดได้เพื่อรับมิติใหม่ของการวิเคราะห์ให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการทำงานของทีม

Mobile app customization

ทำให้ให้แน่ใจได้ว่าคุณทำงานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นผ่านอุปกรณ์มือถือ ใช้ตัวช่วยสร้างแอพมือถือเพื่อเพิ่มหรือซ่อนส่วนงานต่างๆ ของระบบที่แตกต่างกัน รวมถึงเพื่อปรับแต่งแอปพลิเคชั่นอุปกรณ์มือถือของคุณ

Access rights administration

ใน Sales Creatio คุณสามารถจัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้และของกลุ่มได้อย่างง่ายดาย ด้วยการให้สิทธิหรือปฏิเสธการเข้าถึง record แต่ละตัว หรือกลุ่มของ records รวมทั้งระบุส่วนงานที่มีสำหรับบทบาทหน้าที่เฉพาะของผู้ใช้บางคน

WebSSO support

จัดการบทบาทหน้าที่ผู้ใช้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยี Single Sign-On (WebSSo) เพื่อทำให้กระบวนการลงชื่อเข้าใช้ง่ายขึ้น และทำให้แน่ใจได้ว่าการเชื่อมผสาน Creatio เข้ากับสภาพแวดล้อมไอทีขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการบริหารผู้ใช้งานจากส่วนกลาง

LDAP integration

ใช้ข้อมูล  Active Directory เพื่อเข้าถึง Sales Creatio คุณไม่จำเป็นต้องจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่แตกต่างกัน ทั้งผู้ดูแลระบบไม่จำเป็นต้องทำด้วยตนเองในการเพิ่มประวัติบุคคลของพนักงานใหม่เพื่อให้เข้าถึงระบบได้

Activity log

ทะเบียนกิจกรรมเก็บบันทึกการดำเนินงานทั้งหมดด้วยข้อมูลสำคัญและช่วยให้สามารถเรียกคืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับเหตุการณ์ตามลำดับเวลาทั้งหมดในระบบ เช่น สิ่งที่ทำแล้วเสร็จแล้ว โดยใคร และเมื่อใด

Benefits of Creatio Products

กระบวนการปฏิบัติที่ดีที่สุดแบบ out of the box

ผลิตภัณฑ์ของ Creatio ประกอบด้วยชุดกระบวนการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า กระบวนการพร้อมที่จะนำผู้ใช้ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นใช้งานระบบ ในขณะที่นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมมาสู่การทำงานของพวกเขา

มุมมองที่สมบูรณ์ของ customer journey

Creatio ให้กระบวนการแบบเบ็ดเสร็จในการจัดการ customer journey ที่สมบูรณ์ การเชื่อมต่อจุดระหว่างการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าช่วยให้บริษัทต่างๆ บริหารจัดการการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ

Interface ที่ผู้ใช้ชื่นชอบ

แอปพลิเคชั่นของ Creatio มีการอินเทอร์เฟซที่น่าสนใจ รวมถึงรูปลักษณ์และความรู้สึกทางสังคมซึ่งทำให้ทำงานกับซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น และช่วยให้มั่นใจได้ว่าอัตราการนำมาใช้ของผู้ใช้โดยรวมเพิ่มขึ้น

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม CRM

ผลิตภัณฑ์ Creatio ถูกจัดอยู่ในรายชื่อซอฟต์แวร์ CRM 15 อันดับแรกของโลกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับโซลูชั่น BPM + CRM ทุกปี เช่น Creatio ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำใน Forrester Wave ™: CRM Suites ปี 2016, มีชื่ออยู่ใน Gartner Magic Quadrant สำหรับ CRM Customer Engagement Center, 2017, ใน Gartner Magic Quadrant สำหรับ Sale Force Automation ปี  2016 และ Gartner Magic Quadrant สำหรับ CRM Lead Management ปี 2016 ได้รับรางวัลผู้นำใน Nucleus Research CRM Value Matrix 1H ปี 2017 ได้รับรางวัล Gold Stevie®สำหรับโซลูชั่นการจัดการความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด และได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ขาย CRM หนึ่งใน 10 อันดับต้นของโลกในรายงานล่าสุดของ Ovum CRM Decision Matrix ปี 2016–17

มุ่งเน้น 100% ที่ความสำเร็จของลูกค้า

มีบริษัทจำนวน 6,500 บริษัทใช้ Creatio of business process automation ตัวอย่างบริษัทเหล่านั้น เช่น Bayer CropScience, Heinz, L’oreal, OKI, Virgin Connect.

Creatio คือทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM

Creatio คือทีมงานระดับโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 600 คน ผู้พร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าและพันธมิตรของเรา

Call Now Buttonโทรหาเรา