Sales

Creatio(sales features overview)

การบริหาร lead (Lead management)

Lead generation
Creatio sales มีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อตามหาและติดตามlead ผ่านแหล่งข้อมูลหลากหลาย สามารถเพิ่ม lead จากแหล่งต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูลเดี่ยวด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ให้งาน Creatio sales ตรวจสอบข้อมูลสร้างผู้ติดต่อรายใหม่ และนำคุณทำงานผ่านกระบวนการบริหารจัดการ lead

Lead qualification
สามารถคัดเลือก leadแต่ละรายอย่างละเอียด เพื่อประหยัดเวลา โดยจะได้ทำงานขายกับ lead ที่พร้อมจะขายเท่านั้นใช้การขาย Creatio เพื่อรวมข้อมูล leadที่ซ้ำซ้อนเชื่อมโยง lead กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องเพิ่มข้อมูล lead ด้วยความชาญฉลาดเพื่อให้พร้อมสำหรับการติดตามการขาย

Hand-off to sales
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบรายละเอียดทั้งหมดก่อนโอนสถานะ lead เป็น opportunity หรือคำสั่งซื้อ บันทึกประวัติของการสื่อสารให้สอดคล้องกับกระบวนการขาย หากลูกค้าพร้อมที่จะสั่งซื้อให้เริ่มกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสมได้ในคลิกเดียว ใช้ dashboard ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัด lead ที่สำคัญเท่านั้น 

lead Analytics on leads
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชาญฉลาดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ Creatio สำหรับการบริหารจัดการ leadโดยใช้แดชบอร์ด (dashboard) เพื่อวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับ lead เช่นจำนวนและคุณภาพของ lead ใหม่ อัตราการแปลงสถานะ ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มการแปลงสถานะกลุ่มเป้าหมายให้เป็นโอกาสที่พร้อมขาย
 

Opportunity management

Opportunity tracking
จัดการopportunityใน Creatio sales โดยใช้กระบวนการทางธุรกิจนอกกรอบ กำหนดยุทธวิธีสำหรับopportunity แต่ละราย ระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญติดตามคู่แข่งวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา พยากรณ์การขายโดยคำนึงถึงงบประมาณของลูกค้า สถานะของopportunity และความน่าจะเป็นในการขายได้

Opportunity history
สำหรับopportunityแต่ละราย โดยไม่คำนึงถึงสถานะ สามารถติดตามประวัติได้ครบถ้วน เช่น กิจกรรม อีเมล์ การเสนอราคา การแสดงความเห็น แฟ้ม และบันทึก เมื่อวิเคราะห์คุณสามารถกลับไปยังขั้นตอนใด ๆ ของการโต้ตอบกับลูกค้า ตามลำดับเหตุการณ์ 

Out-of-the-box sales process
ระบบนี้มาพร้อมกับกระบวนการปฏิบัตินอกกรอบที่ดีที่สุด สำหรับการขายขององค์กร กระบวนการนี้ออกแบบมาเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับรอบการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการปิดการขายให้สำเร็จ dashboard ปฏิบัติงานจะนำผู้ใช้สู่ขั้นตอนต่อไปที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อจัดการ opportunities ในแต่ละขั้นตอนของ pipeline และปิดการขายได้เร็วขึ้น

Sales initiation
เปลี่ยนสถานะ lead เป็น opportunity โดยการกำหนดผู้บริหาร งบประมาณของลูกค้า ความจำเป็น และเวลาในการตัดสินใจ เมื่อสร้าง opportunity ใหม่ ระบบจะดำเนินการอ้างอิงโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้งานของผู้จัดการง่ายขึ้น

Qualification
วิเคราะห์และระบุความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าของคุณโดยคำนึงถึงข้อมูลที่รวบรวมด้วย Creatio sales หน้าจอ opportunity จะแสดงตัวชี้วัดสำคัญที่ช่วยประเมินความน่าจะเป็นของการปิดการขายสำหรับ opportunity แต่ละราย การได้วิเคราะห์ opportunity แต่ละราย จะช่วยปฏิเสธ หรือยืนยันการมีส่วนร่วมในการเสนอการขายต่อไป พร้อมมอบหมายตัวแทนฝ่ายขายให้เป็นเจ้าของหรือผู้ดูแล opportunity รายนั้น

Presentation
เลือกการนำเสนอที่เหมาะสมจากคลังข้อมูลดิจิทัลที่จัดเก็บสินทรัพย์ของการขายทั้งหมด ระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจที่คุณจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น กระบวนการพื้นฐานจะเตือนให้คุณส่งรายงานการประชุม ข้อสรุปการตัดสินใจ และข้อตกลงทั้งหมดที่ทำ เมื่อเสร็จสิ้นการเสนอขายเมื่อเสร็จสิ้นการเสนอขาย

Develop and submit a proposal
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีค่าที่รวบรวมได้ตลอดกระบวนการเจรจา เพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมข้อเสนอ คำนวณการกำหนดราคาที่เหมาะสมและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับ opportunity อนุมัติข้อเสนอภายในอย่างง่ายดายเพียงแค่ทำตามขั้นตอนของกระบวนการอนุมัติเอกสาร

Contracting
ปิดการขายโดยการทำตามขั้นตอนการทำสัญญา ด้วยความช่วยเหลือของกระบวนการที่อ้างอิงสำหรับการอนุมัติเอกสาร คุณจะผ่านขั้นตอนการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย โดยมีเอกสารทั้งหมดพร้อมสำหรับการลงนาม อย่าลืมลงทะเบียนชัยชนะของคุณในระบบ และนำตัวเองเข้าสู่เข้าสู่กระดานผู้นำ!

Sales pipeline
ใช้เครื่องมือ sales pipeline ในระบบเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละ opportunity stage ระบุ “ปัญหาคอขวด” ในกระบวนการจัดการ opportunity ประเมินการแปลงสถานะระหว่างขั้นตอน ประเมินความสมบูรณ์ของ pipeline และเปรียบเทียบ pipeline ระหว่างตัวแทนขายแต่ละคน หรือ ระหว่างแผนก ระบบช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกถึงขั้นตอนของ opportunity เฉพาะ และดูจำนวน opportunity ในขั้นตอนนี้ รวมถึงปริมาณการขายของตัวแทนขาย

Sales analytics
รับค่าสถิติโดยละเอียดเกี่ยวกับ opportunities ใน Creatio sales ประเมินประสิทธิภาพการขายในแต่ละขั้นตอน ระบุตัวแทนขายที่ดีที่สุดโดยใช้แดชบอร์ด (dashboard) “ผู้นำการขาย” หรือตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของฝ่ายขายด้วยการใช้ประโยชน์จาก “Sales Pulse” dashboard

Orders and invoices

Order list
จัดการคำสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Creatio sales คุณสามารถจำแนกคำสั่งซื้อตามประเภทบัญชีลูกค้า(บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) หรือคำสั่งซื้อแบบกลุ่มตามขั้นตอนงบประมาณผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือผู้ดูแลลูกค้า ฯลฯ ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของคำสั่งซื้อที่สำคัญภายในบริษัทของคุณ และวิเคราะห์ประสิทธิผลของการประมวลผลคำสั่งซื้อ

Orders history
ติดตามประวัติที่สมบูรณ์ของการสั่งซื้อแต่ละครั้งโดยใช้ Creatio sales ระบบช่วยให้คุณติดตามลำดับเหตุการณ์ที่ครบถ้วนของกิจกรรมต่างๆ ของเอกสารและการสื่อสารของคำสั่งซื้อแต่ละราย แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อ ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดก็จะยังมีอยู่ในคำสั่งซื้อ เพื่อให้ลูกค้าจะได้รับบริการที่เป็นเลิศ

Orders processing from website
กำหนดค่าการลงทะเบียนอัตโนมัติของคำสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของคุณ ผสานรวม Creatio กับเว็บไซต์ของคุณ และประมวลผลคำสั่งซื้อทั้งหมดในหน้าต่างเดียวของระบบ CRM

Single window for order processing
ดำเนินการตามคำสั่งซื้อใน Creatio sales ในเวลาเพียงไม่กี่นาที หน้าต่างเดี่ยวสำหรับกระบวนการสั่งซื้อช่วยให้คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อโดยใช้เทมเพลต(template) ที่พร้อมใช้งาน เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่ม และออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า

Supply and payment schedule
วางแผนตารางเวลาของสินค้าที่จะส่งและการชำระเงินตามข้อตกลงกับลูกค้า คุณสามารถสร้างเทมเพลต (template) กำหนดตารางเวลาของสินค้าที่ใช้บ่อยที่สุดใน บริษัทของคุณและเปลี่ยนแปลงได้เมื่อจำเป็น ระบบช่วยให้สามารถจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามวัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งออกใบแจ้งหนี้และเอกสารสัญญาตามตารางเวลาการจัดส่งสินค้า

Order approval
ประหยัดเวลาและอนุมัติคำสั่งซื้อตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีที่สุดของแต่ละขั้นตอน ใช้กระบวนการแบบ built-inเพื่อรับการอนุมัติจากบุคคลหนึ่งคน หรือปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณ

Invoices
ออกใบแจ้งหนี้โดยใช้เทมเพลตมาตรฐานใน Creatio sales ระบบจะเตือนผู้ดูแลลูกค้าเมื่อใกล้วันครบกำหนดชำระเงินซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมการชำระเงินได้ดีขึ้น

Orders and invoices analytics
วิเคราะห์คำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ตามตัวแทนขายและลูกค้า ติดตามคำสั่งซื้อที่ถึงกำหนดส่งมอบและชำระเงิน การวิเคราะห์จะช่วยในการระบุปัญหาคอขวดในกระบวนการสั่งซื้อ และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อได้ทันเวลา

การบริหารงานขายภาคสนาม Field sales management


Field force management
บริหารจัดการทีมงานขายภาคสนามของคุณโดยใช้หน้าต่างเดียวใน Creatio sales สร้างตารางการเยี่ยมลูกค้าสำหรับตัวแทนแต่ละคน และสามารถดูสถานที่ตั้งของลูกค้าได้บนแผนที่ ตรวจติดตามการเข้าเยี่ยมจริงด้วย geo-tags จากการเช็คอินของตัวแทนขายในแต่ละที่ ทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนก

Field sales rules
กำหนดกฎสำหรับการทำงาน “ในภาคสนาม” กับประเภทลูกค้าที่แตกต่างกัน ระบบสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนที่คุณเยี่ยมลูกค้าได้ทันที เช่น การเช็คอิน การตรวจติดตามการแสดงสินค้า การสาธิต การเลือกผลิตภัณฑ์ หรือการสั่งซื้อ ตัวแทนฝ่ายขายแต่ละคนสามารถวางผลลัพธ์ในบันทึกของระบบได้ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการพบลูกค้า

‘Cyclic’ task management
วางแผนกิจกรรมของคุณภายในกรอบงาน ‘cyclic’ ด้วยตัวช่วยสร้างทีละขั้นตอน  ระบบจะช่วยคุณในการดูแลทีมส่งเสริมการขาย บริหารจัดการภาระงานของพนักงานขาย และวางแผนความถี่ในการสื่อสาร ด้วยรายงานและแผนภูมิที่กำหนดรูปแบบล่วงหน้าทำให้ง่ายต่อการตรวจติดตามตัวชี้วัดผลการทำงานที่สำคัญ โดยยึดตามผลการดำเนินงานของรอบงาน

Mobile orders
บริหารจัดการสัญญาทั้งหมด คุณลักษณะจำเพาะที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย Creatio sales สามารถแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาของสัญญา ติดตามรายละเอียดสัญญา พร้อมประวัติการแก้ไข จากคำสั่งซื้อที่กำหนด ระบบจะช่วยให้คุณสร้างสัญญาหลายฉบับสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว โดยการคัดลอกพารามิเตอร์ทั้งหมดจากคำสั่งซื้อเดียวกัน สามารถรับคำสั่งซื้อจากเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาได้ทันทีขณะประชุมกับลูกค้า ระบบจะช่วยในการตรวจติดตาม SKU และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็วตามประวัติการสั่งซื้อ

การพยากรณ์ยอดขาย Sales forecasting

Forecast sales based on the variable criteria
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณสำเร็จด้วยเครื่องมือการพยากรณ์ยอดขายของ Creatio คุณสามารถวางแผนปริมาณการขายแยกตามรายผู้จัดการ ลูกค้า หรืออุตสาหกรรม ทั้งเปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างช่วงเวลาได้ รวมถึงใช้เครื่องมือการกรองอัจฉริยะเพื่อรับข้อมูลที่คุณต้องการภายในไม่กี่วินาที

Analyze progress to meet and exceed sales quota
ประเมินความน่าจะเป็นของการบรรลุยอดโควตาขาย โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ใน Creatio วิเคราะห์สิ่งที่เกิดจริงเทียบกับแผน เมื่อคำนวณผลลัพธ์ระบบจะคำนึงถึงทั้งจำนวนข้อเสนอที่ปิดได้และปริมาณของopportunity ใน pipelineที่มีความน่าจะเป็นในการปิดการขายได้ ด้วยความช่วยเหลือของ Creatio sales  ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพพนักงานขายได้อย่างง่ายดายและทำให้การบรรลุเป้าหมายการขายโปร่งใสและชัดเจน
 

การบริหารสัญญา Contract management

A single contract database 
บริหารจัดการสัญญาทั้งหมด คุณลักษณะจำเพาะที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ Creatio sales สามารถแนบฉบับอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาของสัญญาติดตามรายละเอียดสัญญา และประวัติการแก้ไข สร้างสัญญาด้วยตนเอง หรือโดยอัตโนมัติตามคำสั่งซื้อ

Printable forms
สร้างเอกสารที่พร้อมพิมพ์ในเวลาไม่กี่วินาทีโดยใช้เทมเพลตมาตรฐานใน Creatio sales ระบบจะเติมข้อมูลในฟิลด์ที่ต้องการทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายหากจำเป็น

Contract approval
ประหยัดเวลาด้วยการอนุมัติสัญญาอัตโนมัติโดยทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทีละขั้นตอน ระบบจะแจ้งให้ผู้ดูแลลูกค้าทราบทันทีเมื่อเอกสารอนุมัติแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าทางเดินของการอนุมัติแบบขนานหรือต่อเนื่อง รวมถึงกฎสำหรับการมอบสิทธิการอนุมัติ

Analytics
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการปิดข้อเสนอ และระบุปัญหาคอขวดโดยใช้การวิเคราะห์การขายใน Creatio ระบบจะให้ข้อมูลทางสถิติสำหรับช่วงเวลาที่เลือก และช่วยตรวจสอบสัญญาที่เกินกำหนดซึ่งต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วน

การบริหารผลิตภัณฑ์ Product management

Unified product catalog
โดยไม่คำนึงถึงความซับซ้อนและขนาดของผลิตภัณฑ์ หรือพอร์ตการบริการของคุณ คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณสามารถจัดเก็บสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใน Creatio sales  ระบบจะรวมแคตตาล็อกสินค้าเข้ากับระบบERP ของคุณเพื่อให้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์และมีความเกี่ยวข้องกัน 

Product catalogue management
รักษาลำดับชั้นของแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ตามโครงสร้างของลักษณะผลิตภัณฑ์ของคุณ และสามารถมั่นใจได้ว่าตัวแทนขายทำงานกับสินค้าตัวใหม่และสินค้าส่งเสริมการขายโดยการวางไว้ในกลุ่มรายการยอดนิยมของแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณใน Creatio sales

Product attributes
จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองหรือที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่น ตราสินค้า ประเภท ฯลฯ การระบุคุณลักษณะที่แตกต่างช่วยให้สามารถจัดโครงสร้างและจัดระเบียบแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ทั้งเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

Product selection
ประมวลผลใบสั่งซื้อในหน้าต่าง all-in-oneสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ เมื่อทำการสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบความพร้อมของสินค้าในสต็อก และระบุจำนวนรายการที่ต้องการ รวมถึงพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าแต่ละรายการ

Filtered search
ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในแคตตาล็อกที่มากมายในเวลาไม่กี่วินาที โดยใช้การค้นหาและการนำทางแบบคัดกรอง วิธีการนี้เป็นที่รู้จักอย่างดีของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งช่วยนำทางคุณสู่ที่ต่างๆใน Creatio sales ได้อย่างง่ายดาย
Call Now Buttonโทรหาเรา